Över 28 a-kassor Oberoende jämförelse Villkor uppdateras regelbundet

Cookies på A-kassa.nu

För att underlätta navigering, funktioner och ge besökarna mest relevant information används cookies på A-kassa.nu. Dessa har även som funktion att samla in trafikinformation på A-kassa.nu för att vi därigenom ska kunna förbättra tjänsten ytterligare. Om du besöker A-kassa.nu godkänner du att cookies får användas, såvida inte inställningarna i webbläsaren är inställda på att inte tillåta cookies.

Cookies – Vad är det?

Varje gång du besöker en webbplats, som använder sig av cookies, sparar webbläsaren en mycket liten fil med information om besöket. Det spelar ingen roll vilken slags enhet som används vid besöket. Tack vare dessa cookies kan A-kassa.nu avgöra om det är samma besökare som återkommer till webbplatsen. Den information som samlas in används då för att underlätta för besökaren. Exempelvis gällande språkinställningar på sidan. Cookies är därför viktiga för att göra A-kassa.nu så smidig och funktionell som möjligt. Hade vi valt att inte använda oss av cookies är risken stor att du skulle bli irriterad vid besöket. Det eftersom du skulle bli tvungen att upprepande gånger uppge olika val på sidan.

Två olika cookies

De två olika slags varianter av cookies som finns är de permanenta samt de temporära. De sistnämnda går även under namnet sessionscookies.

Temporära/Sessionscookies

En sessionscookie blir enbart sparad temporärt vid besöket på A-kassa.nu. Så länge som besökaren är på sidan kvarstår denna cookie. Men när besökaren lämnar sidan försvinner den direkt. Dessa sparas därmed enbart under en session (en period)

Permanenta

En permanent cookie sparas under en längre tid på enheten som används vid besöket. Därmed kan A-kassa.nu hämta informationen från denna om du återkommer till webbplatsen. Dessa försvinner genom att a) de slutar att gälla b) blir överskrivna av andra cookies som också är permanenta c) du rensar bort dem via att rensa cache-minnet i webbläsaren. Permanenta cookies från A-kassa.nu används även till att samla information gällande besöksbeteende och hitta problem som bör åtgärdas.

För fördjupad information rekommenderas http://www.allaboutcookies.org. Via ovanstående länk kan du få information hur cookies från olika webbplatser kan upptäckas och identifieras samt hur man kan göra för att hantera dem på olika sätt.

Cookies på A-kassa.nu

Informationen från de cookies som används av A-kassa.nu har som funktion att skapa en användarvänlig, funktionell och relevant webbplats. Kortfattat kan sägas att målet med informationen är följande:

Vilken information sparas i cookies från A-kassa.nu

I de cookies som används av A-kassa.nu sparas aldrig information som kan avslöja identiteten på dig som besökare av webbplatsen. Den information som samlas in består bland annat av:

Går det att välja bort cookies?

Ja, det går att välja bort cookies men vi rekommenderar användandet av cookies vid besök på A-kassa.nu för att det skapar den bästa användarupplevelsen. Men det är helt upp dig själv att avgöra om du vill acceptera dessa cookies eller inte. Om inställningarna i webbläsaren, som du använder dig av, är inställda på att acceptera cookies samtycker du automatiskt till att cookies får användas från A-kassa.nu. Inställningarna avgör hur man vill hantera cookies. Det finns tre alternativ:

Det är i webbläsaren som du kan välja mellan dessa tre inställningar och därmed hantera cookies på olika sätt från A-kassa.nu. Beroende på webbläsare sker inställningarna på något olika sätt. Oavsett vilken inställning som väljs kommer A-kassa.nu kunna besökas och användas. Däremot kan användarvänligheten och funktionaliteten upplevas sämre.

Göra inställningar för cookies

Via länkarna nedan kommer du åt information om hur inställningar för cookies sker i de olika webbläsarna.

Önskas mer information om hur cookies fungerar – besök www.pts.se